EN | RU

Služby

 • Navrhneme řešení pro automatizaci Vašich procesů
 • Implementujeme RPA řešení, které odpovídá procesně a finančně potřebám Vaší společnosti
 • Naučíme Vás pracovat s RPA systémem a automatizovat další procesy za běžného provozu firmy

Naše služby pro Vás

Jsme připraveni stát se Vaším Partnerem na cestě k využití Robotické automatizace procesů:

Společně s Vámi definujeme strategii, výběr řešení automatizace vhodný pro Vaši firmu, Implementujeme Robotický SW a naučíme Vás automatizovat procesy rychle a efektivně.

Automatizace procesů probíhá na platformách UiPath, Winautomation, UltimateRPA.

Příklady využití

 • BackOffice
 • Závěrkové operace a navazující činnosti
 • Zpracování příchozí produkce a žádostí
 • Zpracování reportů

Analýza a koncepce automatizace pro Vás.

Společně s Vámi identifikujeme procesy, které probíhají ve Vaší společnosti a navrhneme způsob, jak tuto automatizaci integrovat do Vašich firemních struktur a procesů (Koncepce automatizace).
Jasnou součástí je analýza nákladů a přínosů včetně návratnosti provedené investice. Koncepce automatizace procesů ve Vaší firmě je základním pilířem k pojmenování vize využití automatizace ve Vaší společnosti. Díky ní získáte představu o možném rozsahu využití napříč procesy ve společností a na využitelnost investice

Koncepce automatizace poskytne :

 • Identifikaci obchodních faktorů, které ovlivní preferovaný přístup k automatizaci
 • Pojmenování Strategického obchodního případu pro automatizaci včetně pojmenování
 • Nákladů
 • Přínosů
 • Potřebnosti lidských zdrojů
 • Pojmenování rolí
 • Podrobného projektového plánu
Implementace robotického SW UiPath

Implementace řešení RPA je rozdělena do základních částí:

 • Určení procesu k automatizaci pro „koncepční projekt“.

 • Design a konfigurace procesu v RPA.

 • Vyladění a testovací provoz robota procesu.

 • Akceptace

 • Provoz

Jednou z nejdůležitějších součástí robotizace firemních procesu je volba odpovědného zástupce klienta. Vzájemná spolupráce je nezbytná a je předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu. Zajistíme metodické vedení projektu a specialisty na realizaci řešení. Zástupce klienta je obeznámen o firemních činnostech a souvislostech, ze kterých se následně vychází při definování řešení.

Před samotným začátkem analytických prací na konkrétních počítačích je nutné prodiskutovat způsoby řešení současných firemních činností (procesů), které zajišťují zaměstnanci. Jednotlivé činnosti mohou být vykonávány v rámci jednoho počítače, nebo více počítačů, počítačové sítě, případně zpracovávány lokálně na serveru nebo na externím (cloud) řešení.

Implementace řešení je realizována na programovém vybavení UiPath, které neinvazivním způsobem pracuje v konkrétní infrastruktuře klienta.

Strategický rozvoj robotické automatizace ve Vaší firmě

Vedle samotné implementace je důležité umožnit Vaší společnosti kontinuální možnost samostatně pojmenovat, implementovat, spravovat a řídit automatizaci procesů pomocí nástrojů a technologie UiPath.

Naše společnost Vám pomůže rozvíjet Vaše znalosti a schopnosti o robotické automatizaci procesů a vyškolíme Váš tým, aby byl schopen samostatně činit kroky k automatizaci dalších procesů. Současně jsme schopni vždy Vašemu týmu poskytnout externí podporu.

Implementace robotického SW UltimateRPA

Implementace řešení RPA je rozdělena do základních částí:

 • Určení procesu k automatizaci pro „koncepční projekt“.

 • Design a konfigurace procesu v RPA.

 • Vyladění a testovací provoz robota procesu.

 • Akceptace

 • Provoz

Jednou z nejdůležitějších součástí robotizace firemních procesu je volba odpovědného zástupce klienta. Vzájemná spolupráce je nezbytná a je předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu. Zajistíme metodické vedení projektu a specialisty na realizaci řešení. Zástupce klienta je obeznámen o firemních činnostech a souvislostech, ze kterých se následně vychází při definování řešení.

Před samotným začátkem analytických prací na konkrétních počítačích je nutné prodiskutovat způsoby řešení současných firemních činností (procesů), které zajišťují zaměstnanci. Jednotlivé činnosti mohou být vykonávány v rámci jednoho počítače, nebo více počítačů, počítačové sítě, případně zpracovávány lokálně na serveru nebo na externím (cloud) řešení.

Implementace řešení je realizována na programovém vybavení UltimateRPA, které neinvazivním způsobem pracuje v konkrétní infrastruktuře klienta.

Strategický rozvoj robotické automatizace ve Vaší firmě

Vedle samotné implementace je důležité umožnit Vaší společnosti kontinuální možnost samostatně pojmenovat, implementovat, spravovat a řídit automatizaci procesů pomocí nástrojů a technologie UltimateRPA.

Naše společnost Vám pomůže rozvíjet Vaše znalosti a schopnosti o robotické automatizaci procesů a vyškolíme Váš tým, aby byl schopen samostatně činit kroky k automatizaci dalších procesů. Současně jsme schopni vždy Vašemu týmu poskytnout externí podporu.

Implementace robotického SW WinAutomation

Implementace řešení RPA je rozdělena do základních částí:

 • Určení procesu k automatizaci pro „koncepční projekt“.

 • Design a konfigurace procesu v RPA.

 • Vyladění a testovací provoz robota procesu.

 • Akceptace

 • Provoz

Jednou z nejdůležitějších součástí robotizace firemních procesu je volba odpovědného zástupce klienta. Vzájemná spolupráce je nezbytná a je předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu. Zajistíme metodické vedení projektu a specialisty na realizaci řešení. Zástupce klienta je obeznámen o firemních činnostech a souvislostech, ze kterých se následně vychází při definování řešení.

Před samotným začátkem analytických prací na konkrétních počítačích je nutné prodiskutovat způsoby řešení současných firemních činností (procesů), které zajišťují zaměstnanci. Jednotlivé činnosti mohou být vykonávány v rámci jednoho počítače, nebo více počítačů, počítačové sítě, případně zpracovávány lokálně na serveru nebo na externím (cloud) řešení.

Implementace řešení je realizována na programovém vybavení výrobce Softomotive, které neinvazivním způsobem pracuje v konkrétní infrastruktuře klienta.

Strategický rozvoj robotické automatizace ve Vaší firmě

Vedle samotné implementace je důležité umožnit Vaší společnosti kontinuální možnost samostatně pojmenovat, implementovat, spravovat a řídit automatizaci procesů pomocí nástrojů a technologie Softomotive.

Naše společnost Vám pomůže rozvíjet Vaše znalosti a schopnosti o robotické automatizaci procesů a vyškolíme Váš tým, aby byl schopen samostatně činit kroky k automatizaci dalších procesů. Současně jsme schopni vždy Vašemu týmu poskytnout externí podporu.

 

 

Kontakt

 

Fornuft s.r.o.

Rybná 716/3
110 00 Praha 1, Česká Republika

Tel: +420 723 638 400
e-mail: info@fornuft.cz

Fornuft Robotics s.r.o.

Na Folimance 2155/15
120 00 Praha 2, Vinohrady

Tel: +420 606 655 221
e-mail: info@fornuftrobotics.cz