EN | RU

Přínosy

robotizace procesů umožní využití lidského potenciálu pro činnosti s vyšší přidanou hodnotou

 

Robotizace procesu je realizovatelná v řádech jednotek dnů

Realizací procesů pomocí robota je možné eliminovat chyby lidského faktoru

Přínosy pro Vaši firmu

Robotická automatizace má mnoho přínosů. Těmi hlavními jsou finanční efekt, který přináší snížení provozních nákladů, eliminace chyb způsobené lidským faktorem, rychlost zpracování dosavadních procesů a realizace přidané hodnoty

Finanční efekt

Úspora u robotizované agendy řešení se pohybuje v rozmezí 25-50% nákladů před robotizací. Návratnost investice do robotizace se pohybuje mezi 2 -6 měsíci na automatizovaný proces.

Důvody jsou následující :

  • Robot je schopen pracovat v režimu 24 * 7, bez zásahu uživatele

  • Je schopen zpracovat předem definované činnosti za zlomek času v porovnání s běžným uživatelem.

  • Robot je 100% přesný při automatizované činnosti. Eliminuje lidský faktor, který může způsobovat chyby či zpoždění.

Přidaná hodnota

Implementací robotů, které nahrazují rutinní opakující se procesy, dochází k uvolňování lidské kapacity. Člověk se svou schopností inovace, kreativity a osobního přístupu tak může být nasměrován do oblastí, které přinášejí vyšší přidanou hodnotu.

Robotická automatizace je jednoduchá a rychlá

Oproti představě je robotická automatizace proces, jehož zavedení je realizováno v řádech dnů a týdnů.

Důvody jsou následující :

  • Roboti jsou schopni pracovat se stávajícími systémy a daty. Zavedení robotické automatizace nevyžaduje změny v informačních systémech a nevyžaduje systémovou integraci, která bývá nákladná a zdlouhavá.

  • Roboti jsou schopni pracovat se systémy postavenými na různých technologiích a s procesy napříč různými aplikacemi.

 

 

Kontakt

 

Fornuft s.r.o.

Rybná 716/3
110 00 Praha 1, Česká Republika

Tel: +420 723 638 400
e-mail: info@fornuft.cz

Fornuft Robotics s.r.o.

Na Folimance 2155/15
120 00 Praha 2, Vinohrady

Tel: +420 606 655 221
e-mail: info@fornuftrobotics.cz