EN | RU

Automatická robotizace

Jednoduchost  a nezávislost

Robotizace nevyžaduje změny v informačních systémech a integraci. Robot  umožňuje pracovat se systémy postavenými na různých technologiích a procesy napříč různými aplikacemi

 

Robotická automatizace

Robotická automatizace procesů je řešením, při kterém Robot (RPA SW) pracuje se stávajícími firemními systémy a aplikacemi stejným způsobem jako uživatel. Robot tak nahrazuje činnost uživatele při zpracování rutinních procesů jednoduchým napodobováním činnosti člověka.

 

Robotizace  u Vás

  • Pokud ve Vaší organizaci narážíte na procesy, které vyžadují neustále vylepšování a generují množství požadavků na úpravu stávajících aplikací či jejich obměnu, pak je robotizace pro Vás vhodným a efektivním  nástrojem a řešením.
  • Pokud ve vaší organizaci probíhají rutinní  procesy, podle přesného postupu, s vysokým počtem opakování a velkým objemem zpracovávaných dat, pak je robotizace pro Vás vhodným a efektivním  nástrojem a řešením.
  • Pokud ve vaší organizaci pracujete se vstupními daty v elektronické a strukturované podobě s minimálními změnami v pracovních postupech, pak je robotizace pro Vás vhodným a efektivním  nástrojem a řešením.
  • Pokud se ve Vaší organizaci používají náhradní řešení pomocí excelových tabulek či jiných nestrukturovaných databází, pak je robotizace pro Vás vhodným a efektivním  nástrojem a řešením.

Důvody pro Robotizaci

  • Snížení nákladů
  • Snížení chybovosti
  • Uvolnění kvalifikovaných pracovníků pro práci, která využívá lidskou kreativitu a nasazení
  • Potřeba zvýšení rychlosti zpracování požadavků
  • Klasická systémová integrace je z důvodu používaných systémů finančně  či časově náročná nebo není možná z důvodů používání externích systémů.

Typické oblasti využití Robotické automatizace

Robotická automatizace je vhodná pro všechny společnosti, které mají velká provozní nebo administrativní oddělení/BackOffice  s opakujícími se procesy, které podléhají jasným pravidlům a nevyžadují složité rozhodovací mechanismy. Typickými uživateli jsou například společnosti působící v oblasti bankovnictví, energetiky, telco, poskytovatelé  outsourcingových služeb,  sdílených služeb apod.

 Příklady typických oblastí využití  pro Robotickou automatizaci

– BackOffice
– Závěrkové operace a navazující činnosti
– Zpracování příchozí produkce a žádostí
– Zpracování reportů
– Zpracování nových klientů a aktualizací
– Zpracování faktur a účetnictví
– Příprava dat a sestav pro další zpracování
– AML a KYC kontroly

 

 

Kontakt

 

Fornuft s.r.o.

Rybná 716/3
110 00 Praha 1, Česká Republika

Tel: +420 723 638 400
e-mail: info@fornuft.cz

Fornuft Robotics s.r.o.

Na Folimance 2155/15
120 00 Praha 2, Vinohrady

Tel: +420 606 655 221
e-mail: info@fornuftrobotics.cz