EN | RU

“One of the obvious implications of a potential intelligence explosion is that there would be an overwhelming first-mover advantage. In other words, whoever gets there first will be effectively uncatchable.”

Martin Ford, Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future

Robotická automatizace (RPA) je trendem současné doby

Je efektivním nástrojem, který umožňuje rychle a jednoduše automatizovat firemní office procesy. Automatizace je prováděna přímo operativními týmy, oproti zaběhlým představám není nutně potřeba IT oddělení.

Naše služby

  • Navrhneme řešení pro automatizaci Vašich procesů
  • Implementujeme RPA řešení, které odpovídá procesně a finančně potřebám Vaší společnosti
  • Naučíme Vás pracovat s RPA systémem a automatizovat další procesy za běžného provozu firmy

Přínosy

Přidaná hodnota   –  Robotizace procesů umožní využití lidského potenciálu pro činnosti s vyšší přidanou hodnotou

Finanční efekt   –  Odhadovaná úspora nákladů je 25-50% v rámci robotizované agendy řešení. Typická návratnost investice do robotizace se pohybuje od 2 do 6 měsíců

Přesnost   –  Realizací procesů pomocí robota je možné eliminovat chyby lidského faktoru

Jednoduchost   –  Robotizace nevyžaduje změny v informačních systémech a integraci

Nasazení   –  Robotizace procesu je realizovatelná v řádech jednotek dnů

Nezávislost   –  Robotický program umožňuje pracovat se systémy postavenými na různých technologiích a procesy napříč různými aplikacemi

Efektivita   –  Robot je schopen zpracovávat předem definované činnosti za zlomek času v porovnání s běžným uživatelem. Je schopen pracovat v režimu 24/7 bez zásahu uživatele